Pohádky Boženy Němcové

Moudrý zlatník

Jak se učil Honzík latinsky

Selka a Honza

Kdo je hloupější

Dobré kmotřinky

Čert a Káča

Čertův švagr

Chytrá Horákyně

O Dlouhém, Širokém a Žárookém

O dvanácti měsíčkách

O hloupém Honzovi

O kohoutkovi a slepičce

O Pánu Bohu

O perníkové chaloupce

O Popelce