Jak se písmenka hádala o koláč

A      ananasový koláč mělo

B bídný bandita pro sebe balit ho chtělo

C      cáká si na koláč cukr a smetanu

Č      čiperně čmuchá: I já ho dostanu!

D dát se chtělo do dlabání

E e,e,e, É,É,Ě — nemůže chutí mluvit ani

F frčí frrr ke stolu, velkou má naději

G goudu a griliáž že prý má raději

H hnalo se hladově honem hodovat

CH   chutí až chraptí, chce si už zachroupat

I      í,í,í, Í,T,I, ten musí být báječný!

J jenom jíst, jenom jíst ten koláč vaječný!

K klepe se celé, kousat kluše

L loudí a lámat chce z celé své duše

M     mlaská a mlsá, maže med

N nespí, nic nevidí, nůž nese hned

O otálet nechce, ohryzat koláč se strojí

P polyká naprázdno, půlku chce svoji

R     rozkrájet chystá se na koláč rebarboru

S     sýra by strouhalo na koláč celou horu

Š     šlehalo šlehačku, tašku jí nese

T     touží teď po jídle, tolik se třese

U utíká ukradnout a unést koláček

V vyndat ho z pekáče, vařit ho! Hlupáček!

Z     zuří a zápasí, zobe a závidí

Ž žadoní, žebroní, žvýká a nevidí

X, Y, Q ti věděli své: nepoznali větší krásu nežli koláč z ananasu