Naučné pohádky

O kocouru, kohoutu a kose

Čert a Káča

O Pánu Bohu

O Popelce

Domácí myš a lesní myš

Jak pět zrníček přivedlo lakomce na mizinu

Když liška slouží za pasáka

O kohoutkovi, mlýnku a pytli vos

O zlodějích v kuchyni

Sud plný medu a zlobivý synek

Oddaný přítel

Rybář a jeho duše

Sobecký obr

O kouzelném hřebínku