Klasické pohádky

O veliké řepě

Jak jeden kvůli hrášku ke štěstí přišel

Tři rady

Jirka s kozou

Tři zlaté vlasy děda Vševěda

Dobře tak, že je smrt na světě

Hrnečku, vař!

Jabloňová panna

O Ivanovi hlupci

Císařovy nové šaty

Císařův slavík

JENÍČEK A MAŘENKA

Sněhurka

O dvanácti divokých kachnách

Brémští muzikanti