Pohádky pro starší děti

Dobře tak, že je smrt na světě

Doktor Vševěd

O věrném Janovi

Jak Laponci lovili medvěda

Z Enšpíglových dobrodružství

Hvězdné dítě

Infantčiny narozeniny

Jedinečná raketa